De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst (AIBk) is een onafhankelijke instelling, die als doel heeft het beslechten van geschillen gerezen tussen opdrachtgevers en architecten door middel van arbitrage of bindende adviezen.