Arbiters & Secretarissen [1 2]

Naast de oorspronkelijke arbiters van het AIBk (lijst van arbiters) zijn de arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (www.raadvanarbitrage.nl) per 31 december 2007 lid van het AIBk. Op grond van de nieuwe statuten zijn alle arbiters lid tot en met het jaar waarop zij de leeftijd van 70 jaar bereiken.

De voorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw is tevens voorzitter van het AIBk.

De wijze waarin arbiters in een procedure worden benoemd is geregeld in het arbitragereglement.

[volgende pagina ]