Het Bestuur

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

 

Het Bestuur van het AIBk heeft per 31 december 2007 dezelfde personele samenstelling als het bestuur van de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw.

de site van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.