Meest gestelde vragen [1 2 3]

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

Overzicht:

1. Wat is het Arbitrage-Instituut Bouwkunst?

8. Waar vindt de procedure plaats?

2. Wanneer kan een beroep worden gedaan op het Arbitrage Instituut?

9. Kan de procedure samengevoegd worden met een procedure voor andere Arbitrage-instellingen?

3. Hoe moet ik een procedure beginnen?

10. Is een Kort Geding mogelijk?

4. Heb ik daarbij ook een advocaat nodig?

11. Hoe duur is het?

5. Wat zijn mijn kansen in een procedure?

12. Wie moet de kosten dragen?

6. Zijn Arbiters altijd architecten?

13. Hoe lang duurt een procedure?

7. Hoe wordt een Scheidsgerecht benoemd?

14. Is de procedure openbaar?

15. Ik acht mij verkeerd behandeld door één of meerdere arbiters. Wat kan ik nu doen?

[ vragen: 1-7 8-15 ]