Kosten

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

 

Bij aanvang van de procedure wordt aan de eisende partij een waarborgsom gevraagd.
Wordt door de verwerende partij een tegenvordering ingesteld, dan zal ook van die partij een waarborgsom gevraagd kunnen worden.

De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de hoogte van de vordering en wordt bepaald aan de hand van het waarborgsom-/moderatie systeem

Wie de kosten uiteindelijk dient te dragen en in welke mate wordt door het scheidsgerecht in het vonnis vastgesteld.

[download het Rolreglement en waarborgsom- en moderatiesysteem per 1 oktober 2012]