Kosten
Bij aanvang van de procedure wordt aan de eisende partij een waarborgsom gevraagd.
Wordt door de verwerende partij een tegenvordering ingesteld, dan zal ook van die partij een waarborgsom gevraagd kunnen worden.

De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de hoogte van de vordering en wordt bepaald aan de hand van het waarborgsom-/moderatie systeem

Wie de kosten uiteindelijk dient te dragen en in welke mate wordt door het scheidsgerecht in het vonnis vastgesteld.

[download het Rolreglement en waarborgsom- en moderatiesysteem per 1 oktober 2012]