Arbitrage procedures [1 2 3 4 5 6]
De procedure vindt plaats volgens het Arbitragereglement.

Het Arbitragereglement voorziet in het volgende:

  • normale procedure
  • het spoedgeschil
  • de samenvoeging van procedures met procedures welke dienen voor andere Arbitrage-instellingen.

Alle procedures kennen een schriftelijke fase en een mondelinge behandeling. Het scheidsgerecht wordt in de schriftelijke fase benoemd.

[ reglement ]