Arbitrage procedures [1 2 3 4 5 6]

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

 

 

 

 

De procedure vindt plaats volgens het Arbitragereglement.

Het Arbitragereglement voorziet in het volgende:

  • normale procedure
  • het spoedgeschil
  • de samenvoeging van procedures met procedures welke dienen voor andere Arbitrage-instellingen.

Alle procedures kennen een schriftelijke fase en een mondelinge behandeling. Het scheidsgerecht wordt in de schriftelijke fase benoemd.

[ reglement ]