Secretariaat

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

Bezoekadres: kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG Utrecht

Telefoon: 030 - 23 43 222
E-mail: info@raadvanarbitrage.nl


Indien u memories en eventuele producties per mail naar de RvA stuurt, moeten deze steeds per omgaande per post (in het gevraagde veelvoud) worden nagezonden. De maximale grootte van een bestand is 20 MB. Grotere bestanden kunnen via bijvoorbeeld WeTransfer verstuurd worden.