Jurisprudentie

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA:www.raadvanarbitrage.nl

 

 

Uitspraken voor het Arbitrage-Instituut Bouwkunst worden regelmatig gepubliceerd en becommentarieerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), het Tijdschrift voor Arbitrage (TVA) en het blad Bouwrecht (BR).

Voorts bieden Hoofdstukken Bouwrecht (Van Wijngaarden en Chao-Duivis, met name deel 7 t/m 11) uitgeverij Tjeenk Willink een redelijk compleet beeld van de jurisprudentie.

De uitspraken zijn ook te raadplegen op de jurisprudentie-website van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Die is bereikbaar op www.raadvanarbitrage.info